För offentlig verksamhet, företag, organisationer mm med hela Sverige som upptagningsområde

 • Utbildning till personalgrupper i lösningsfokuserat förhållningssätt, från nybörjarnivå till avancerad nivå då vi skickligt och flexibelt använder oss av de olika samtalsverktygen som ingår i metodikens verktygslåda.
 • Handledning och metodutveckling i lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Medverkan vid planeringsdagar, inspirationsdagar och liknande där vi på ett strukturerat sätt sätter upp mål, samt klargör genomförande och utvärdering
 • Konsultationer i utmanande individärenden, det svåra samtalet
 • Gruppcoaching, hur får vi gruppen att gå åt samma håll?
 • Lösningsfokuserad konflikthantering
 • ” Mångsysslande hyrsocionom” för kortare och längre uppdrag såväl inom myndighetsutövning samt som behandlingsinsats.
 • Individuell coaching/ stöd till enskilda medarbetare
 • Rehabstöd, vi kartlägger friskfaktorer och vägen till förbättrad hälsa

För privatpersoner 

Behöver du någon att prata med? Har du kört fast och vill ha hjälp att komma vidare? Hittar du inte dina mål i livet eller vilka steg du ska ta för att nå dem? Är du och din partner på glid från varandra eller har du konflikter med din tonåring? Brottas du med bekymmer och fastnar i ältande och oro? Är din självkänsla svag och känner du dig mycket sämre och mindre värd än alla andra?

Jag erbjuder dig coaching/samtalsstöd med ett stärkande, skuldavlastande och uppmuntrande sätt att prata. Tillsammans hjälps vi åt att hitta det som är viktigt för just dig, just här och nu för att du ska må bra och nå dit du vill. Samtalen är framåtriktade dvs vi tittar mer på hur du vill ha det framåt än hur du har det nu.

Jag erbjuder:

 • Individuell coaching/samtalsstöd
 • Coaching för unga människor
 • Föräldracoaching
 • Stöd till personer som är anhöriga till någon som har missbruk, ohälsa mm
 • Stöd vid beroendeproblematik
 • Gruppcoaching och självhjälpsgrupper
 • Vägledda grupper vid sorgbearbetning