Lunds Kommun - Vård och Omsorgsförvaltningen

"Jag har haft förmånen att vid flertalet tillfällen använda mig av Karin Molin i utbildning och handledning i lösningsfokuserat förhållningssätt.
Min uppfattning av Karin är att hon på ett engagerat och strukturerat sätt lär ut metod samt implementerar den i verksamheten med  uppföljande handledning. Karin har ett mjukt sätt att möta medarbetare på olika nivå och har en förmåga att få dem med sig i den metod hon lär ut. Grupperna har varit konfliktfyllda grupper med stora olikheter där Karin med sitt sätt för gruppen samman och därigenom använder metoden för att visa hur gruppen kan arbeta själva.

Jag rekommenderar varmt Karin, både som utbildare av metoden men lika viktigt är hennes sätt att hantera medarbetarna. Karin är också lätt att samarbeta med utifrån min roll som uppdragsgivare och finner lösningar för att möta verksamheternas behov."


Ulf Palo Stärner 

Enhetschef - Boende och habilitering för personer med funktionsnedsättning

Landskrona stad - Omsorgsförvaltningen

"Jag började arbeta i Landskrona Stad i december 2014. Redan dag två påbörjade jag min tre-dagars utbildning hos Karin Molin i det Lösningsfokuserade förhållningssättet. Det gjorde jag tillsammans med en kollega och hennes grupper.

Nu i februari 2016 har jag haft samma utbildning för mina grupper inom personlig assistans. Från att jag själv gick utbildningen har jag haft förmånen att följa mina kollegors arbete med det Lösningsfokuserade förhållningssätt i sina grupper. Där har jag sett ett klar positiv utveckling som är ständigt pågående och kräver att man som enskild medarbetare själv bidrar med ett lösningsinriktat förhållningssätt. Detta gör man med glädje och kraft just för man ser de enorma vinsterna i att utöva verktygen från Karin Molins utbildningsplan.

Mina grupper är färdiga med sin grundutbildning nyligen. Jag jämför grupperna innan och under utbildningen och märker en tydlig positiv förändring i deras förhållningssätt. Både de och jag ser fram emot att arbeta enligt det Lösningsfokuserade förhållningssättet.

Karin Molin är en kompetent, professionell, inspirerande och coachande utbildningsledare.

Jag arbetar mer än gärna med henne igen!"

Susan Paulsson

Enhetschef Område Stöd och Service

Eslövs kommun - Vård och Omsorgsförvaltningen

"Jag kom i kontakt med Karin Molin när jag 2010 fick handledning i min roll som enhetschef inom handikappomsorgen med inriktning psykisk ohälsa i Landskrona Stad. Metoden som användes var ”lösningsfokuserat förhållningssätt” och jag personligen upplevde den som faktiskt revolutionerande. Så enkelt, men så effektivt!

Så bra att jag önskade att mina medarbetare inom Vård och Omsorg i Landskrona stad också skulle få förmånen att ta del av metoden.

Vi startade upp 2011 med först utbildning (4 tillfällen à 4 timmar) för att sedan träffa Karin för handledning med samma metod. Handledningstiden använde vi till stor del med att arbeta med ärende som ägde stor problematik. Samtliga medarbetare uppskattade både utbildning och handledning. Attityden gentemot det som tidigare upplevts som ”omöjligt” var uppenbar.

Ganska snart därefter fick samtliga personalgrupper inom Vård och Omsorg samma möjlighet vad det gäller ovanstående.

2014 började jag arbeta som enhetschef i Eslövs kommun inom LSS barn och ungdom. Jag har även här valt att utbilda och handleda en personal grupp i lösningsfokuserat förhållningssätt. Karin besökte oss 3 heldagar under våren 2015 då hon gav introduktionsutbildning i modellen för att sedan återkomma under hösten för handledning/ fördjupning av metodiken.

Även i denna personalgrupp upplevde jag ett tydligt ”uppsving” och en markant skillnad vad det gäller hur gruppen reagerar i olika situationer som de ställs inför i sitt arbete. Frågan varför förekommer ytterst sällan, istället ställer man sig frågan ”hur”. ”Hur gör vi för att detta ska fungera bättre?”

Karin har uppskattats av samtliga medarbetare och min upplevelse är att Karin har ett stort och äkta engagemang. Det finns ingen möjlighet för någon medverkande att inte vara aktiv under utbildning eller handledning. Karin visar intresse för var och en av deltagarna, samt arbetar för att alla ska vara med på resan och aktivt delta.

Jag kan varmt rekommendera utbildning, samt handledning i lösningsfokuserat förhållningsätt med Karin Molin. Det lämnar ingen oberörd."

Marie Olofsson
Enhetschef

LSS, Barn och Ungdom

Landskrona stad 

"Jag började arbeta tillsammans med Karin 2010 då vår dåvarande chef hade en tanke om att vi skulle börja arbeta på ett lösningsfokuserat förhållningssätt i förhållande till ökad delaktighet och inflytande för våra brukare inom Område funktionshinder i Landskrona. Till en början var jag ganska skeptisk till detta enkla förhållningssätt då jag tänkte att jag redan gjorde allt detta som Karin pratade om, men jag fångades efter bara ett kort tag då jag förstod att detta förhållningssätt kunde ge mig så mycket i sin enkla form. Som chef är detta något som jag har med mig och som gjort att jag har en starkare grund att stå på.

Jag fick som en av de första cheferna möjlighet att med start 2011 låta mina personalgrupper få grundutbildningen och handledning därpå och det jag såg var att gruppen på mycket kort tid blev mer effektiv, inte stannade i bekymren på samma sätt som tidigare och att arbetsklimatet i gruppen blev enklare och tydligare. Mina medarbetare beskrev även att det var skönt att ha en metod att falla tillbaka på då mycket av den tid som går åt på arbetsplatsen är samtal samt att reda ut situationer. Nu kunde brukarna växa och våga tro på att de faktiskt satt inne med många av svaren själv. Detta har på bättre sätt an jag kunnat föreställa mig gjort att vuxenperspektivet och delaktigheten ökat för brukarna. Med dessa goda resultat fick jag sedan möjlighet att låta alla mina grupper få genomgå denna fantastiska utbildning och efterföljande handledning . Handledningen har varit av största vikt då det har varit här som metoden "satt" sig och man har kunnat prata om framsteg samt att dela med sig till varandra. 

Karin är en enkel och varm person som man lätt får förtroende för. Att hon vunnit över så många till en början "skeptiska" personer är enligt min åsikt mycket beroende på att hon på ett okonstlat sätt bjuder på sig själv. Jag kan varmt rekommendera denna utbildning och viktiga efterföljande handledning, det förändrar och ger ny energi!"


Sofia Andersson

Fd enhetschef i område funktionshinder

Landskrona stad 

"Jag har haft möjligheten att både få genomföra utbildning i lösningsfokuserat ledarskap med efterföljande handledningstillfällen, samt fått gå utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt tillsammans med mina medarbetare.

Karin lyfter under utbildningarna fram samtliga deltagare och kan med både lugn och med hjälp av humor få alla att sätta ord på olika händelser, tankar och känslor.

Karin har förmåga att skapa trygghet i gruppen och därmed få deltagarna att våga vara delaktiga. När det blir diskussioner kring känsliga ämnen och när vi hamnar på sidospår kan Karin föra tillbaka diskussionen tillbaka på rätt spår igen.

Stegvis lär hon ut de olika verktygen inom metoden. Karin låter också kursdeltagarna prova på verktygen.

Metoden med sina olika verktyg ger möjlighet att på olika sätt utveckla grupper och skapa framåtanda. De olika verktygen i metoden kan användas på olika sätt beroende på i vilket skede gruppen befinner sig i."

Mia Bjelkenhoff
Enhetschef personlig assistans

 

Så här beskriver några coachklienter hur det var att bli coachad av mig

” Livfull, håller sig till det som är viktigt för mig”

” När vi pratar i bilder får jag hjälp att förstå mig själv”

” Egentligen är inget av det vi pratat om nytt, men du är fenomenal på att ge mig aha-upplevelser på mina egna tankar. Nu förstår jag mycket bättre varför jag gör som jag gör”

” Jag har fått otrolig hjälp att veta vart jag ska hän. Jag har ett mål som jag vet att jag kan nå. Innan har jag bara hoppats, men nu vet jag”

” Jag trodde att det var råd jag ville ha. Du gav mig inga råd. Jag gav råd till mig själv med hjälp av dina frågor. Har kommit på att jag nog skulle bli arg om nån gav mig råd”.  

” Finns inget hotfullt i samtalet. Jag vågar säga hur jag tänker. Jag trodde jag var psykfall, men du hjälpte mig att se att jag tänker rätt. Mina tankar står på tavlan.”

” Det känns mycket lättare nu”

” Jag är positivt överraskad över hur stor förändring det är i mitt sätt att tänka. Jag tänker på samma sak fast från en helt annan synvinkel. Har aldrig provat att gå i samtal förut. Detta var bra”

” Det går inte att komma undan dina frågor. Jag blir tvingad att plocka fram svaren i mig själv, att tänka efter. ”

”Har inget val, måste lyssna mer på min kropp och tänka på att jag själv ska må bra. Samtalen har hjälpt mig förstå att det inte är egoistiskt att vara självisk.”

”Närvaron var exceptionell och hon har ett fantastiskt fokus som skapar en stark medvetenhet. Jag gillar hennes direkta och tydliga kommunikation både i våra coachmöten med även i förehållande till hennes arbetssätt och coachöverenskommelse, det skapade trygghet för mig som klient. Jag uppfattar henne som en coach som är närvarande med både kropp och sinne, man ser att hela hon är där och arbetar för att uppfylla klientens agenda. Jag gillar även att hon ger konkret feedback i de framsteg man gör. Det har känts gott och äkta!”

”Jag får hjälp att tänka på sånt som jag inte tänkt på själv- tänka annorlunda, tänka rätt”

” Man reder ut sina tankar och kommer på en massa exempel där man kan byta ”tänk” och må bättre. Jag hade huvudet fullt av ”onödiga” tankar. Nu vet jag att jag ska tänka tvärtom. Eller på något helt annat.”

”Samtalen har hjälpt mig att komma till insikt med mina negativa tankar om mig själv. Genom samtalen har jag fått verktyg som jag framöver kan, och kommer, att använda mig av när behovet finns. Bara en så enkel sak som att jämföra hur jag mår idag med hur jag mådde innan samtalen styrker mig i att fortsätta min färd framåt mot nya mål och utmaningar.”

” Det är så härligt att få höra sina egna tankar högt och få dem förstärkta tusenfalt genom dig”