Om mig och företaget

Företaget har funnits sedan 2003. Inriktningen är ett helhetsperspektiv på hälsa, välbefinnande, personlig utveckling samt förändringsarbete på olika nivåer. Kundkretsen är allt ifrån enskilda individer, familjer, företag och offentlig verksamhet.

Erfarenhet

Jag är auktoriserad socionom, diplomerad coach enligt ICF´s riktlinjer. Mina år inom yrket har präglats av ständig fortbildning och fördjupning inom den lösningsfokuserade arbetsmodellen och coaching såväl inom offentlig sektor; skola, socialtjänst, LSS sjukvård samt inom den privata företagarsfären. Jag har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, huvudsakligen inom barn och familj, men även familjerätt, missbruksvård mm, både inom myndighetsutövning och i behandlarrollen. Jag har varvat uppdrag inom socialtjänsten med perioder med uppdrag som utbildare inom lösningsfokuserat förhållningssätt.

Jag har arbetat inom många olika områden med den lösningsfokuserade samtalsmodellen och funnit den väldigt verkningsfull och framgångsrik. Jag har bl a mångårig och mycket positiv erfarenhet av arbete med missbrukare, med barn och familj, ungdomar, inom omsorgen.

Jag har även arbetat inom vården med denna metod. Till mig kom patienter med allehanda hälsomässiga bekymmer, såväl somatiska som psykiska besvär. Min erfarenhet att även människor som har ont i sin kropp har nytta av lösningsfokuserade samtal. Det handlar om att utforska vid vilka tillfällen smärtan och sjukdomen gör sig mindre påmind.

Jag verkar även som coach inom både privat och offentlig verksamhet och jag har stor erfarenhet av olika typer av gruppcoaching.

Och mycket har jag gjort ...

Det jag är allra mest stolt över i min yrkeskarriär att jag under perioden 2010-2016 i min firma utbildade samtlig personal; chefer, boendepersonal, daglig verksamhet inom Landskrona LSS (Numera område OSS, omsorg och stöd), ca 400 personer i lösningsfokuserat förhållningssätt. Samtliga fick grundutbildning, implementering av metoden i smågrupper i respektive verksamhet, fördjupning, och jag medverkade vid flera tillfällen i planeringsdagar för att verksamheterna skulle genomsyras av det lösningsfokuserade förhållningssättet. Den röda tråden i denna utbildningssatsning var ökat brukarinflytande. Det är en stor enorm glädje att få vara delaktig i alla de solskenshistorierna där brukare med funktionsvariationer får möjlighet att växa om komma så nära sin fulla potential som möjligt och där personal får uppleva en större yrkesstolthet i det svåra arbete de gör.

Dessutom har jag skrivit en bok som Petra Vensryd har illustrerat. Den heter Jaget och Laget, En coachande bok som utvecklar.  I boken får du ta del av olika tankeverktyg och budskap som stödjer dig i såväl den personliga som den kollegiala utvecklingen på arbetsplatser och som stärker förutsättningarna för samarbete med oss själva och andra. Låter det intressant och du vill veta med? Tveka inte att kontakta mig och kanske till och med göra en beställning. 

Ett axplock av uppdragsgivare

Burlövs Kommun 
Coachcompanion Sverige AB
Ecophon AB
Eslövs Kommun
Fogdaröds Vård och Omsorg AB
Försäkringskassan
Kristianstad Kommun
Helsingborgs Stad  
Landskrona Stad
Lunds Kommun
Sekurit ISOVER Scandinavia
Sekurit Saint Gobain Scandinavia
Socionomtjänst i Skåne AB
Skurups Kommun
Svalövs Kommun
Vellinge Kommun
Ystads Kommun

Samt ett stort antal människor som kommit till mig för coaching och stödjande samtal ...