Vad är coaching?

Coaching är ett mycket kraftfullt verktyg i mötet mellan människor. Coaching baseras på en djup respekt för den egna inre förmågan och kunskapen som finns inom varje individ. I coaching fokuseras på här, nu och utvecklingen framåt. Inom coaching tror vi på att varje människa är unik och har förmåga till egen inlärning och förändring. Inom varje människa finns drömmar och visioner. I coachingen plockar vi fram och ökar medvetenheten om individens möjligheter och potential.
En coach ger inte råd eller lösningar om tillvägagångssätt utan verkar aktivt för att plocka fram individens egna svar och lösningar.

I coachingen arbetar vi med det friska i individen och utgår från klart formulerade mål och delmål som vi arbetar mot. Målen kan handla om arbete, karriär eller den egna personliga utvecklingen. Coaching kan ges enskilt så väl som i grupp. I gruppcoaching betraktas gruppen som en enhet. Det är gruppens gemensamma mål som ska tas fram och alla deltagarna är viktiga i processen. Diplomering och certifiering är ett sätt att kvalitetssäkra coachyrket och att ha en adekvat coachutbildning på internationell nivå. Professionella och av ICF- godkända coacher efterfrågas också av marknaden mer och mer i en tid då många människor utger sig för att vara coacher.

Jag som coach: Jag utbildade mig till Coach vid Coachcompanion AB vintern –07. Coachcompanion ger grundläggande yrkesutbildning till diplomerad/certifierad coach enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation) Den intensivutbildning jag genomgått vänder sig till människor med lång och djup erfarenhet av coaching/samtal/handledning mot olika målgrupper.

Som coach gillar jag lek och fantasi och jag arbetar med olika och individanpassade metoder för att hitta storheten och möjligheten i den jag coachar. Det är kul och på allvar på samma gång. Människor lägger tid och energi på sin coaching så det är viktigt för mig att göra vad jag kan för att det ska få ut vad de kommer dit för.

Vad är lösningsfokuserat synsätt?

Lösningsfokuserat synsätt innebär en tro på att genom att vi prata om lösningarna på problemen ser ut istället för att fokusera på själva problemet så löser vi dem. Vi är intresserade av och nyfikna på hur människors liv kommer att se ut när problemet inte längre finns. Vi tror på att det är till hjälp att ta reda på vilka resurser och styrkor som människor har, har haft eller kommer att ha i framtiden, och vi vill veta vad som behöver göras annorlunda av vem för att problemet inte längre ska finnas. Vi är övertygade om att även människor med svåra problem har ofta många välfungerande områden i sitt liv.

Vi som arbetar med denna metod vill låta klienten vara experten sitt eget liv. Vi kan inte säga till någon vad han eller hon borde göra för att lösa sitt bekymmer. Vi har ju våra individuella erfarenheter av livet och vad som är rätt för oss kanske är helt fel för den vi pratar med. Vad vi möjligen kan medverka till är att hjälpa personen att hitta sin egen ”verktygslåda”. Alltså- svaren finns inom oss själv, men vi vet inte alltid hur vi ska hitta dem!

Vad vi än har för bekymmer, så handlar synsättet om att hitta sätt att hantera det så att vi kan må så bra och ha det så bra som möjligt i våra liv samt ta ansvar för våra tankar känslor och handlingar. Den lösningsfokuserade en väldigt optimistisk samtalsmodell och när vi utövar metodiken så får vi ta del av solskenshistorier om hur människor kan förändra sina liv och uppnå fantastiska resultat!

Lösningsfokuserat arbetssätt handlar inte bara om att lösa problem. Metoden fungerar ypperligt om en arbetsgrupp, företag eller organisation ska sätta upp mål för sin verksamhet inom olika områden. Det lösningsfokuserade arbetssättet hjälper oss att hitta vägarna till våra mål och vilka stegvisa förändringar vi ska göra för att nå dit. Det är en metod som ger struktur och som främjar samarbete. Allas tankar och idéer behövs, vi belyser vilka resurser var en av deltagarna har och använder oss av dem. Vi letar efter det vi gör som redan fungerar, det som fungerar gör vi mera av!

Några exempel på hur kursdeltagare beskriver vad lösningsfokuserat förhållningssätt innebär:

  • ”Det vi lyser på det växer- lys på lösningen och målet istället för hindren!”
  • ”Jag kan känna att det är lättare att hålla svåra samtal”
  • ”Jag blir effektivare i mitt arbete”
  • ”Man gräver inte ner sig i problemen”
  • ”Lyssna mer på vad den andre säger istället för vad du själv tycker!”
  • ”Vi blir gladare när vi frigjort oss från negativa samtal”
  • ”Låt personen komma fram till lösningen-ge den inte!”