Vision

Med ett helhetstänkande medverka till att människor mår bra i kropp och själ, tror på sig själva, har balans i livet, hittar sina mål och når sin fulla potential. Förändringsarbete hela vägen från individ- till grupp- till organisations- till samhällsnivå.

Koncept

Jag vill genomgående och i många olika sammanhang utgå ifrån ett lösningsfokuserat, framtidsinriktat förhållningssätt.
Jag vill verka för att yrkesverksamma ser nyttan och glädjen av att ha ett bemötande och förhållningssätt om stärker samarbete och främjar möjligheten till goda lösningar.
Jag vill utbilda personal inom privat och offentlig verksamhet i hur man samtalar och förhåller sig lösningsfokuserat.
Jag vill genom coachande, framtidsinriktade samtal individuellt eller
i grupp hjälpa människor att må bra, ta medvetet ansvar för sina liv och nå sina mål.